ون

تعداد موارد: 39
مرسدس بنز وی 250
7.1
3 لیتر وی (V)
239 اسب بخار
9 دنده اتوماتیک
بیوک جی ال 8
7.2
3 لیتر وی (V)
340 اسب بخار
7 دنده اتوماتیک
نیسان ان وی 300
7.5
1.5 لیتر خطی
94 اسب بخار
6 دنده دستی
اوپل زافیرا
7.9
1.6 لیتر خطی
154 اسب بخار
6 دنده اتوماتیک
کرایسلر پاسیفیکا
8.2
3.6 لیتر وی (V)
287 اسب بخار
9 دنده اتوماتیک
کرایسلر تاون اند کانتری
8.5
3.6 لیتر وی (V)
283 اسب بخار
6 دنده اتوماتیک
فیات دوبلو
6.8
1.6 لیتر خطی
90 اسب بخار
6 دنده دستی
مرسدس بنز وی 250
8.5
2.1 لیتر خطی
187 اسب بخار
7 دنده اتوماتیک
رنو تندر 90 ون
2.6
1.6 لیتر خطی
105 اسب بخار
5 دنده دستی
سانگ یانگ رودیوس 2
6.7
2 لیتر خطی
155 اسب بخار
5 دنده اتوماتیک
کیا سدونا
7
3.3 لیتر وی (V)
278 اسب بخار
6 دنده اتوماتیک
سانگ یانگ رودیوس 2
7.6
2 لیتر وی (V)
155 اسب بخار
5 دنده اتوماتیک
مزدا 5
30.9
2.5 لیتر خطی
157 اسب بخار
5 دنده اتوماتیک
فیات آیدیا
7
1.4 لیتر خطی
95 اسب بخار
5 دنده دستی
سعات الهمرا
7
1.4 لیتر خطی
150 اسب بخار
6 دنده اتوماتیک
اوپل زافیرا تورر
7
1.8 لیتر خطی
115 اسب بخار
6 دنده اتوماتیک
نیسان نوت
1.1
1.5 لیتر خطی
110 اسب بخار
5 دنده دستی
فیات دوبلو اس
5.7
1.9 لیتر خطی
120 اسب بخار
5 دنده دستی
کیا کارنس
6.6
2 لیتر خطی
145 اسب بخار
5 دنده دستی
سیتروئن برلینگو
6.7
1.6 لیتر خطی
90 اسب بخار
5 دنده دستی
سایپا ون کاروان
4.7
2.4 لیتر خطی
105 اسب بخار
5 دنده دستی
هوندا اودیسه
6.7
3.5 لیتر وی (V)
244 اسب بخار
5 دنده اتوماتیک
فولکس واگن توران
6.6
2 لیتر خطی
140 اسب بخار
5 دنده دستی
اوپل زافیرا
6.6
2.2 لیتر خطی
148 اسب بخار
4 دنده اتوماتیک
اشکودا روم استر
6.6
1.6 لیتر خطی
104 اسب بخار
5 دنده دستی
کرایسلر تاون اند کانتری
6.7
4 لیتر وی (V)
251 اسب بخار
6 دنده اتوماتیک
رنو کانگو
6.7
1.6 لیتر خطی
95 اسب بخار
5 دنده دستی
سعات آلتعا ایکس ال
6.6
1.8 لیتر خطی
105 اسب بخار
5 دنده دستی
فورد سی / مکس
2.9
2 لیتر خطی
145 اسب بخار
5 دنده دستی
فیات پاندا
6.6
1.4 لیتر خطی
100 اسب بخار
5 دنده دستی
زامیاد دیلی 35 اس 11 وی
8.7
2.8 لیتر خطی
105 اسب بخار
5 دنده دستی
کرایسلر پاسیفیکا
6.7
3.5 لیتر وی (V)
250 اسب بخار
5 دنده اتوماتیک
جیپ کاماندر
3.8
3.7 لیتر وی (V)
210 اسب بخار
5 دنده اتوماتیک
جی ام سی ساوانا
1.1
5.3 لیتر وی (V)
295 اسب بخار
4 دنده اتوماتیک
بیوک ترازا سی ایکس
6.7
3.5 لیتر وی (V)
201 اسب بخار
4 دنده اتوماتیک
ساترن ریلی
6.7
3.5 لیتر وی (V)
200 اسب بخار
5 دنده اتوماتیک
مرکوری مونتری
6.7
4.2 لیتر وی (V)
201 اسب بخار
4 دنده اتوماتیک
رنو اسپیس
6.6
3.5 لیتر وی (V)
239 اسب بخار
5 دنده اتوماتیک
نیسان نوت
6.6
1.4 لیتر خطی
88 اسب بخار
5 دنده دستی