فرانسه

FRANCE

گروه صنعتی خودروسازی فرانسوی با 2 مارک خودروسازی پژو و سیتروئن به صورت جهانی با 207.200 نفر در سراسر جهان به تولید خودرو مشغول است.
این گروه تولیدکننده خودرو دومین تولیدکننده در اروپا به‌شمار می‌رود و در بازار سال 2004 سهمی برابر با 6/14 درصد داشت. در سال 2004 این گروه حدود 38/3 میلیون خودرو در بیش از 140 کشور جهان به ارزش8/56میلیارد یورو به فروش رساند.
هر یک از تولیدات و خودروهای پژو سیتروئن از طرح تولید مشترک استفاده می‌کنند. اولین پایگاه در سال 2000با تولید سیتروئن مدل C3 معرفی شد و در حال حاضر برای C2, C3 و پژو 1007 استفاده می‌شود. مشارکت در تولید مشترک بین پژو و سیتروئن و ساختار تولید مشترک این خودروها باعث شده است که هزینه‌های تولید، کاهش چشم‌گیری داشته باشد. 4 مدل تولیدی مشترک موجب شده‌اند تا 60 درصد از هزینه‌ها به صورت مشترک صرف شود نتیجه این امر موجب می‌شود تا بیش از نیمی از مبنای تولید شده برای مدل بعدی مورد استفاده قرار گیرد. هدف اصلی گروه پژو و سیتروئن دستیابی به رشد و توسعه داخلی با چشم‌انداز فروش ۴ میلیون خودرو در سال می‌باشد. گروه برای رسیدن به این هدف با برنامه‌ریزی هدفمند سعی کرده تا میزان تولید هر یک از 2 خودروی پژو و سیتروئن را توسعه دهد. به همین منظور یک سوم این تغییرات در سال‌های 2004و 2005انجام شده است. دو سوم باقی مانده نیز قرار است در سال 2006 به نتیجه مورد نظر برسد. گروه تولیدی پژو- سیتروئن قصد دارد تا در بازار اروپای مرکزی و شرقی، چین و امریکای جنوبی نیز رشد مناسبی داشته باشد. برای رسیدن به رشد واقعی و کنترل هزینه‌ها، گروه تولیدی پژو- سیتروئن سیاست همکاری بدیعی را اجرا کرد. هدف ترکیب نیروها با خودروسازان مستقل برمبنای گزینش پایگاه‌های مناسب به همراه دیدگاه توسعه و تولید اجزای خودروسازی در کنار اهمیت دادن به تأثیر بر میزان آن می‌باشد. گروه تولیدی پژو- سیتروئن با این هدف به بازسازی توانایی‌های خود در زمینه قراردادهای صنعتی و فنی پرداخت که در آن شخصیت و استقلال هر یک از طرفین رعایت می‌شود.