صنعت پارس

Topco

سانگ یانگ رکستون دبلیو
7
3.2 لیتر وی (V)
220 اسب بخار
5 دنده اتوماتیک
فیات سی ینا
6.6
1.4 لیتر خطی
77 اسب بخار
5 دنده دستی
سانگ یانگ چیرمن سی ام اس 600 اس
6.8
3.2 لیتر وی (V)
222 اسب بخار
5 دنده اتوماتیک
سانگ یانگ چیرمن سی ام اس 500 اس
6.8
2.8 لیتر وی (V)
197 اسب بخار
5 دنده اتوماتیک
سانگ یانگ کوراندو 2300
6.8
2.3 لیتر خطی
150 اسب بخار
5 دنده دستی