سعات

Seat

 شرکت خودروسازی اسپانیایی است. این شرکت در سال 1950توسط انستیتوی ملی صنعت اسپانیا و با کمک آغازین شرکت فیات بنیان نهاده شد.
شرکت سیات عضو گروهی تحت عنوان آئودی گروپ بود، که از شرکت‌های آئودی، لامبورگینی و سیات تشکیل شده بود و پس از خریداری این گروه توسط گروه فولکس‌واگن، سپس منحل شدن آئودی گروپ، هم‌اکنون شرکت سیات، به‌طور کامل تحت مالکیت گروه فولکس‌واگن قرار دارد.
شرکت سیات در شهر مارتورل در نزدیکی بارسلون مستقر می‌باشد و به‌طور رسمی در بارسلون به ثبت رسیده است. تا سال 2000مجموع تولیدات سیات، 500٫000 دستگاه بود، که تا سال 2006این رقم، از مرز 16میلیون خودرو گذشت، که ۶ میلیون دستگاه از این خودروها، توسط کارخانه خودروسازی مارتورل تولید شده‌است.
 ایبیزا رفرنس
7.3
1 لیتر خطی
75 اسب بخار
5 دنده اتوماتیک
 لئون
7
1.8 لیتر خطی
180 اسب بخار
5 دنده دستی
 تلدو
7
1.6 لیتر خطی
104 اسب بخار
5 دنده دستی
 می
7
1 لیتر خطی
74 اسب بخار
5 دنده دستی
 الهمرا
7
1.4 لیتر خطی
150 اسب بخار
6 دنده اتوماتیک
 اکسو
6.7
2 لیتر خطی
200 اسب بخار
5 دنده دستی
 ایبیزا اس سی
12.3
1.9 لیتر خطی
105 اسب بخار
5 دنده دستی
 آلتعا
6.7
2 لیتر خطی
200 اسب بخار
5 دنده دستی
 آلتعا ایکس ال
6.6
1.8 لیتر خطی
105 اسب بخار
5 دنده دستی
 لیون اف آر
6.7
2 لیتر خطی
200 اسب بخار
5 دنده اتوماتیک
 ایبیزا
6.6
1.4 لیتر خطی
100 اسب بخار
5 دنده دستی
 شرکت خودروسازی اسپانیایی است. این شرکت در سال 1950توسط انستیتوی ملی صنعت اسپانیا و با کمک آغازین شرکت فیات بنیان نهاده شد.
شرکت سیات عضو گروهی تحت عنوان آئودی گروپ بود، که از شرکت‌های آئودی، لامبورگینی و سیات تشکیل شده بود و پس از خریداری این گروه توسط گروه فولکس‌واگن، سپس منحل شدن آئودی گروپ، هم‌اکنون شرکت سیات، به‌طور کامل تحت مالکیت گروه فولکس‌واگن قرار دارد.
شرکت سیات در شهر مارتورل در نزدیکی بارسلون مستقر می‌باشد و به‌طور رسمی در بارسلون به ثبت رسیده است. تا سال 2000مجموع تولیدات سیات، 500٫000 دستگاه بود، که تا سال 2006این رقم، از مرز 16میلیون خودرو گذشت، که ۶ میلیون دستگاه از این خودروها، توسط کارخانه خودروسازی مارتورل تولید شده‌است.