10 خودرو برتر نیمسال اول در آمریکای شمالی

1398/4/31
Content Article Detail

با توجه به تحلیل های انجام شده نسبت فروش خودرو ها در آمریکای شمالی نسبت به سال گذشته با کاهش 5.4 درصدی مواجه شده است. 

اما با اینحال خودرو هایی که در این لیست قرار دارند بهترین عملکرد را در فروش داشته اند.در حالی که خودرو های شاسی بلند با کاهش 1.3 درصدی مواجه بودند خودروهای سواری با کاهش 14.6 درصدی قرار گرفته اند. 
لیست خودرو هایی که بهترین عملکرد را دارند به ترتیب زیر میباشد: 

10- کیا سول
این خودرو در 6 ماه اول سال 2019 به طور کلی 5,937 دستگاه فروخته است که این میزان به اندازه 9.5 درصد نسبت به سال 2018 افزایش داشته است.9- شورولت کروز
این خودرو در 6 ماه اول سال 2019 به طور کلی 6,728 دستگاه فروخته است که این میزان به اندازه 53.4 درصد نسبت به سال 2018 کاهش داشته است.8- کیا فورت
این خودرو در 6 ماه اول سال 2019 به طور کلی 7,851 دستگاه فروخته است که این میزان به اندازه 4.1 درصد نسبت به سال 2018 افزایش داشته است.7- فولکس واگن جتا
این خودرو در 6 ماه اول سال 2019 به طور کلی 8,447 دستگاه فروخته است که این میزان به اندازه 47.3 درصد نسبت به سال 2018 افزایش داشته است.6- تویوتا کمری
این خودرو در 6 ماه اول سال 2019 به طور کلی 8,586 دستگاه فروخته است که این میزان به اندازه 12.9 درصد نسبت به سال 2018 افزایش داشته است.5- فولکس واگن گلف
این خودرو در 6 ماه اول سال 2019 به طور کلی 8,697 دستگاه فروخته است که این میزان به اندازه 22.1 درصد نسبت به سال 2018 کاهش داشته است.4- مزدا 3
این خودرو در 6 ماه اول سال 2019 به طور کلی 11 546 دستگاه فروخته است که این میزان به اندازه 13.8 درصد نسبت به سال 2018 کاهش داشته است.3- هیوندای النترا
این خودرو در 6 ماه اول سال 2019 به طور کلی 18 667 دستگاه فروخته است که این میزان به اندازه 9.4 درصد نسبت به سال 2018 کاهش داشته است.2- تویوتا کرولا
این خودرو در 6 ماه اول سال 2019 به طور کلی 24 622 دستگاه فروخته است که این میزان به اندازه 0.2 درصد نسبت به سال 2018 کاهش داشته است.1- هوندا سیویک
این خودرو در 6 ماه اول سال 2019 به طور کلی 32 398 دستگاه فروخته است که این میزان به اندازه 8.8 درصد نسبت به سال 2018 کاهش داشته است.

منبع مقاله : iranecar.com

دیدگاه جدید