ایربگ خارجی

1398/5/3

شرکتهای خودرو سازی در صدد تولید ایربگ هایی در خارج از بدنه خودرو برای جلوگیری از صدمه های بیشتر در نظر دارند.

شرکت ZF کیسه های هواییبرای خارج از ماشین طراحی ساخته است که صدمات جانبی خودرو را در تصادفات کاهش میدهد. این سیستم ظرف 150 میلی ثانیه فعال میشود. طبق ادعای شرکت ZF این سیستم خسارات مربوط به تصادفات را تا 40 درصد کاهش میدهد. در طراحی این مدل از کیسه های هوا از سنسور ها و هوش مصنوعی تا تشخیص دهد خودرویی که در حال نزدیک شدن به خودرو است آیا برخورد میکند یا خیر. حجم این کیسه های هوا 5 تا 8 بار از کیسه های هوای داخل خودرو بیشتر است و از ستون A تا ستون  C خودرو را پوشش میدهد.

منبع خبر : iranecar.com

دیدگاه جدید

جدیدترین اخبار

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news

شرایط فروش

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news