ضرر 86 درصدی شرکت خودرو سازی فورد

1398/5/3

طبق گزارشات مالی شرکت فورد، در 3 ماه دوم سال سود خالص این شرکت در اروپا و آمریکای جنوبی 86 درصد کاهش یافته است.

این ضرر ایجاد شده عمدتا به خاطر بازسازی ها و بروزرسانی های شرکت فورد در خطوط تولید کارخانه هایش بوده است. طبق گزارشات مالی این شرکت در ماه آوریل سهام شرکت فورد معادل 148 میلیون دلار با احتساب هر سهم 4 سنت بوده. بدون احتساب عوارض این کمپانی هر سهم را به 28 سنت افزایش داده که درموجب شده تا سهام شرکت به 38.9 میلیارد دلار برسد. تحلیلگران با بررسی هایی که داشتند به این نتیجه رسیدند با افزایش هر سهم به 31 سنت سود خالص شرکت به 38.4 میلیارد دلار افزایش میابد. اما به دلیل تغییراتی که در روز چهارشنبه هفته گذشته فورد انجام داد تا تغییراتی را در خط تولید خود ایجاد کندو همچنین کاهش فروش جهانی این شرکت باعث وارد شدن ضرر 86 درصدی این شرکت شد که در نتیجه به تعدیل چندین نفر از کارمندان خود شد.

منبع خبر : iranecar.com

دیدگاه جدید

جدیدترین اخبار

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news

شرایط فروش

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news